e-Toimisto – kokonaisvaltainen taloushallinnon järjestelmä

Tilitoimistomme tietojärjestelmiä voidaan käyttää yhteistyössä asiakkaan kanssa niin, että osapuolten tehtävät, vastuualueet ja käyttöoikeudet sovitaan asiakkaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Asiakkaan omat tietojärjestelmät voidaan tarvittaessa sovittaa yhteen esimerkiksi palkanlaskennan tai kirjanpidon kanssa.

e-Toimisto on selainpohjainen ohjelmisto, joka toimii tilitoimistomme omilla palvelimilla. Järjestelmä mahdollistaa laajojen raporttien sähköisen jakelun ketjuyritysten tai monitoimipaikkaisten yritysten organisaatioille. Myös konserniraportointi ja porautuminen yhtiöiden tapahtumiin aina laskutasolle asti sekä budjettien ja päivitettävien ennusteiden seuraaminen toteutetaan raportointijärjestelmässä.

Tehokas osto- ja myyntilaskutus säästää aikaa ja kustannuksia

e-Toimisto-järjestelmä sisältää tarvittavat ostolaskutusominaisuudet: sähköisten sekä skannattujen laskujen vastaanoton, laskujen tarkastus- ja hyväksymiskierrätyksen, ostoreskontratoiminnot, maksatuksen sekä ostolaskujen sähköisen arkistoinnin.

Järjestelmä tarjoaa toiminnot myös myyntilaskutukseen, myyntireskontraan sekä e-laskujen, pdf-laskujen ja paperilaskujen lähettämiseen. Järjestelmä noutaa ja kohdistaa automaattisesti viitesiirrot ja esimerkiksi laskuaineiston siirto ja vastaanotto asiakkaan laskutusjärjestelmästä on mahdollista. Lisäksi suurille laskumäärille voidaan ottaa käyttöön laskun tulostuspalvelu palveluoperaattorin toimesta. Kansainvälisen laskutuksen tueksi on käytettävissä eri kieliversioita.

Maksu- ja raportointisovellukset sekä arkistointi liiketoiminnan hallintaan

e-Toimisto pitää sisällään selainpohjaiset maksu- sekä raportointisovellukset. Ohjelmistokokonaisuuteen voidaan liittää myös internetpohjainen sopimus- ja asiakirja-arkisto.

Muun muassa lähetettävän maksuaineiston luominen ja arkistointi, tiliotteiden nouto, tiliotenäkymä sekä arkistointi ovat osa portaalia, ja saapuvat viitesuoritukset siirtyvät automaattisesti reskontraan.

Raportointisovellus tarjoaa ulkoisen ja sisäisen laskennan raportit halutulla kustannuspaikkatasolla niin, että yksittäiseen laskuun voi porautua suoraan raportista. Myös yrityskohtaiset raportit ovat helposti toteutettavissa sekä graafisilla yhteenvedoilla että pylväs- tai viivadiagrammeilla.

Työajanseuranta osaksi yrityksen arkea

e-Toimistoon voidaan liittää myös työajanseurantaosio, joka on työntekijöiden päivittäiseen käyttöön tarkoitettu helppokäyttöinen selainjärjestelmä.

Järjestelmä kirjaa työntekijän leimaamat työajat sekä mahdolliset poissaolot. Syöttämällä eri työehtosopimuksien tulkinnat sekä ylityö- ja työaikalisätiedot saadaan koottua tietoa työajoista, jotka voidaan ohjata suoraan palkanlaskentaohjelmaan.

Tällä hetkellä järjestelmään kirjattuja työehtosopimustulkintoja ovat tietotekniikan palveluala ja KVTES. Ohjelmistoa käyttöönotettaessa on kuitenkin mahdollista määritellä muut tarvittavat työehtosopimukset sekä niiden toteuttamisen hinnoittelu ja aikataulutus yrityskohtaisesti.

Ohjelmisto toimii samassa portaalikokonaisuudessa muiden ohjelmien kanssa, joten kukin käyttäjä näkee yhden kirjautumisen avulla kaikki ne ohjelmistot, joihin hänellä on pääsyoikeus.Lue lisää palveluperiaatteistamme >
Ota meihin yhteyttä >

e-Toimisto-tietojärjestelmän ominaisuudet

 • Ostolaskujen kierrätys, ostoreskontra, maksatus ja sähköinen arkisto
 • Myyntilaskutus ja -reskontra
 • Maksusovellus ja tiliotteet
 • Raportointisovellus
 • Sopimusarkisto
 • Työajanseuranta

IT-Tukipalvelut

 • Puhelintuki
 • Järjestelmäylläpito
 • Ohjekirjat
 • Asiakkaiden laitetuki
 • Käyttöönottokoulutus
 • Tietojärjestelmien koulutuspalvelut
 • Toimipisteiden ja myymälöiden käyttöönoton asennuspalvelut
 • Etäyhteydet

Järjestelmien tietoturva ja käyttöoikeudet

Järjestelmiemme tietosuoja- ja tietoturvamenettelyt on laadittu turvaamaan asiakkaidemme konsernitasoinenkin toiminta. Tietoturvaohjelmia ja käyttöoikeuksia hallinnoidaan ja päivitetään keskitetysti. Kriittisiin tietoihin tai maksamiseen liittyvät käyttöoikeudet ja niiden muutokset vaativat sekä esimiehen että yksikönjohtajan kirjallisen hyväksynnän.

Oikeutta nähdä asiakirjoja hallinnoidaan käyttäjien käyttöoikeusroolien avulla, samalla tavoin kuin muidenkin ohjelmistokokonaisuuden toiminteita. Henkilökohtaiset käyttöoikeustasot mahdollistavat organisaation eri käyttäjille erilaajuiset raporttinäkymät, esimerkiksi yksikkökohtaiset raportit yksikön johtajille sekä konsernitason raportit ylimmälle johdolle ja hallitukselle. Lisäksi osto-, kulu- ja myyntilaskujen näkyvyys on määriteltävissä käyttäjän käyttöoikeustason mukaan. Tarvittaessa tiedot voidaan siirtää asiakkaan raportointi-
järjestelmiin, esimerkiksi SAP:iin ja Cognokseen.