Arvot tekemisen lähtökohtana

Haluamme konsernimme kasvusta huolimatta säilyttää työyhteisössämme perheyhtiön hengen. Jokapäiväisen tekemisemme pohjalla on arvomaailma, joka on syntynyt toimintamme tuloksena. Se näkyy tapanamme toimia työtovereidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Välittäminen asiakkaasta, työntekijöistä ja tulevaisuudesta

Asiakkaidemme tehokas palveleminen ja heidän toimintaansa perehtyminen on meille tärkeää. Se edellyttää luottamuksellista suhdetta, jonka voi saavuttaa toimimalla molemmin puolin rehellisesti, avoimesti ja toista kunnioittaen.

Pitkäjänteinen toiminta, tuloksellisuus ja taloudellisesti kestävä kehitys ovat toimintamme keskeisiä kulmakiviä. Tavoittelemme hallittua ja tasapainoista kasvua. Pyrimme myös varmistamaan asiakkaidemme tehokkaan kehityksen ja tuemme heitä saavuttamaan pitkänkin aikavälin tavoitteet.

Vahvuutemme on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Siksi haluamme työntekijöidemme tuntevan olevansa alansa arvostettuja ammattilaisia. Sitoudumme jokainen osaltamme huolehtimaan, että työilmapiirimme on myönteinen ja jokaisella on mahdollisuudet suoriutua tehtävistään taitojaan vastaavalla tavalla.


Lue lisää toimintaperiaatteistamme >

Rehellinen ja avoin tapa toimia

  • Toimintamme asiakkaidemme kanssa on läpinäkyvää ja avointa.
  • Noudatamme korkeita eettisiä arvoja ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

Pitkäjänteisyys

  • Tavoitteet pitkäjänteisestä toiminnasta sekä yhteistyöstä asiakkaidemme ja henkilökuntamme kanssa ohjaavat tekemistämme.

Kaikkien osapuolten arvostaminen

  • Tasapainoisessa yhteistyössä on tärkeää, että osapuolet arvostavat toisiaan.
  • Haluamme asiakkaan kokevan, että hänen asiansa on meille aina tärkeä.
  • Haluamme työntekijöidemme ymmärtävän, että heitä arvostetaan.

Toiminnan tuloksellisuus

  • Tehokas ja kokonaistaloudellinen toiminta takaa omalta osaltaan vakaan ja positiivisen kehityksen sekä meille että asiakkaillemme.